Participant Finish time
Thomas Wheeler3:49:50
Lee Gibbs3:57:30
Kay Malpiedi1:03:43
Gillian Membury1:48:58
Moz Malpiedi2:03:35
ALAN CREAMER2:53:21