Gainsborough & Morton 10K 2014

750 participants

Bibno. Participant CategoryDistance
545Steven Dolby(M) V4010K
116Steven Graham(M) V3510K
457Steven Green(M) V6010K
226Steven Hadley(M) V4510K
46Steven Hattersley(M) V4010K
305Steven Heslop(M) V5010K
338Steven Johnstone(M) V3510K
61Stuart Blissitt(M) V4510K
595Stuart Burns(M) V4010K
531Stuart Cragg(M) V4010K
452Stuart Grocock(M) V4010K
450Stuart Smith(M) V6010K
528Sue Else(F) V4510K
71Sue Zergi(F) V5010K
458Susan Green(F) V6010K
371Susan Hookway(F) V3510K
176Tammy Goddard(F) V3510K
438Tanya Mackie(F) Senior10K
361Terry Cole(M) V6010K
422Terry Ellis(M) Senior10K
166Terry Stanley(M) V4010K
316Thomas Brunt(M) Senior10K
464Thomas Toward(M) Junior10K
320Tim Ashby(M) V4010K
93Tim Blackburn(M) V3510K
161Tim Foreman(M) V4010K
89Tim Franks(M) V5010K
253Tim Jenkins(M) V3510K
328Tim Ronis(M) V3510K
423Tim Smith(F) V4510K
19Tim Tanner(M) V4510K
132Tim Townsend(M) V5010K
363Tim Walker(M) V4510K
460Tim Westlake(M) V5010K
469Tina Thomas(F) V5510K
597Tom Lane(M) Senior10K
332Tom Wood(M) V5510K
693Tony Marshall(M) V3510K
53Tracey Christison(F) V4510K
286Tracy Louise Unwin(F) V4510K
234Tracy Moseley(F) V3510K
96Trevor Burton(M) V5510K
13Trevor Clark(M) V6510K
578Trevor Green(M) V3510K
333Trish Dexter(F) V5010K
755Trudy Connor(F) V5010K
746Trudy Roberts(F) V4510K
731Vic Otter(M) Senior10K
52Vicky Davies(F) V3510K
173Victoria Leach(F) V3510K

Number: 750